Polski Bank - Polski Kapitał

Ochrona danych osobowych:

Projekt PSD2:


Bank działa na rynku lokalnym na terenie powiatu złotowskiego i powiatów ościennych. Prowadzi kompleksową obsługę swych klientów, oferując produkty oszczędnościowe, karty płatnicze, kredyty, usługi w zakresie rozliczeń krajowych i zagranicznych, pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usługi bankowości elektronicznej: bankofon, home banking, sms banking, internet banking.

Dobre wyniki finansowe Banku, profesjonalna obsługa, nowoczesna technologia i rozwiązania bankowości elektronicznej pozwalają sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed bankami w warunkach konkurencji na rynkach finansowych.