Potrzebujesz pomocy z usługą bankowości elektronicznej, zadzwoń:
(+48) 800 888 888 dla połączeń krajowych, połączenie bezpłatne lub (+48) 61 647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy (opłata za połączenie zgodnie z taryfą danego operatora).
Call Center dostępne w dni robocze 8:00 - 22:00.Historia

Początki Banku Spółdzielczego w Lipce sięgają 1950 roku, kiedy to 26 czerwca 1950 r. odbyło się zgromadzenie założycielskie powołujące Gminną Kasę Spółdzielczą zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Wałczu dnia 14 listopada 1950 r. pod nr I RS 197. Terenem działania GKS-u objęte były miejscowości położone w gminach: Lipka, Łąkie i Gronowo. Centralą finansowo – organizacyjną i rewizyjną kasy był Bank Rolny.

Pierwszy Zarząd spółdzielni tworzyło 5 osób: Stanisław Weder – przewodniczący, Marian Bryła i Irena Paciorek– członkowie oraz Barbara Borkowska i Irena Sprengel – zastępcy członków Zarządu. Powołano także 6-osobową Komisję Rewizyjną, w skład której weszli: Eugeniusz Rozmus, Kazimierz Wojtasik, Walenty Olszewski, Antoni Jendhof, Józef Zelek, Wincenty Kamiński. Siedzibą Kasy był lokal wynajęty od Gminnej Spółdzielni „SCh” w Lipce. Dopiero w dniu 25 maja 1961 roku zakupiono w Lipce przy ul. Kościuszki 35 budynek mieszkalny, który został zaadoptowany na siedzibę Banku.

W ciągu 50 – letniej historii Banku kilkakrotnie zmieniała się nazwa, struktura organizacyjna i teren działania Banku. W kolejnych latach Spółdzielnia działała pod nazwami:

  • 1950 - 1956 - Gminna Kasa Spółdzielcza
  • 1957 -1960 - Kasa Spółdzielcza
  • 1960 - 1961 - Bank Ludowy
  • od 1961 roku do dnia dzisiejszego - Bank Spółdzielczy.

Wśród rzeszy działaczy, na przestrzeni ponad 50 – letniej historii Banku na wspomnienie zasługują następujące osoby: Mieczysław Żurawski, Marian Wcisło, Franciszek Wolter, Stanisław Barczyk, Irena Paciorek, Stefan Wołoszyński, Michał Rugowski, Walerian Sokół, Eugeniusz Rozmus, Kazimierz Martyn, Adam Załoga, Alojzy Matuszak i Stanisław Redzimski.

Od 1950 roku Bankiem kierowali: Stanisław Weder, Eugeniusz Rozmus, Franciszek Wolter a od 1 stycznia 1997 roku do chwili obecnej Norbert Klimek.