Punkt Doradztwa Unijnego SGB

W Punkcie Doradztwa Unijnego SGB, który tworzą Banki Spółdzielcze oraz SGB Bank SA uzyskają Państwo informacje o rodzajach dostępnych środków oraz sposobie ich pozyskania w ramach:

 • dopłat bezpośrednich
 • pozostałych środków Wspólnej Polityki Rolnej w ramach
  • programów rolno-środowiskowych
  • rent strukturalnych
  • wsparcia dla gospodarstw ONW
  • zalesienia
  • wparcia dla rolników na dostosowanie do standardów UE
 • środków strukturalnych dla rolników, rybaków, przedsiębiorców oraz samorządów oferowanych w ramach SPO

Punkt Doradztwa Unijnego SGB oferuje:

 • pomoc w wypełnianiu wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o dopłaty bezpośrednie
 • doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z konkretnego funduszu unijnego oraz z przekazaniem kompletu dokumentów
 • doradztwo w zakresie wypełniania wniosku aplikacyjnego
 • sprawdzanie merytoryczne wniosku o środki pomocowe
 • doradztwo w zakresie wypełniania wniosku aplikacyjnego
 • sprawdzanie merytoryczne wniosku o środki pomocowe

Punkty Doradztwa Unijnego SGB współpracują z polsko - hiszpańską firmą doradczą PolSpa SGB
Consulting Sp. z o.o.
Infolinia: 0801 315 703