Potrzebujesz pomocy z usługą bankowości elektronicznej, zadzwoń:
(+48) 800 888 888 dla połączeń krajowych, połączenie bezpłatne lub (+48) 61 647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy (opłata za połączenie zgodnie z taryfą danego operatora).
Call Center dostępne w dni robocze 8:00 - 22:00.Wymiana walut on-line!

Korzystaj z możliwości wymiany walut przez bankowość elektroniczną:

  • wymieniaj walutę szybko i bezpiecznie w dowolnym miejscu,
  • korzystaj ze smartfona, tabletu lub komputera.

Korzyści:

  • atrakcyjne kursy oferowanych walut,
  • intuicyjny serwis transakcyjny,
  • możliwość wymiany online w godzinach dostępności usługi,
  • natychmiastowa realizacja transakcji,
  • możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie.

Usługa wymiany walut w Kantorze SGB dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych posiadających jednocześnie rachunek w PLN z dostępem przez Internet, przy czym wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.

Oferujemy również możliwość zlecenia wymiany waluty po ustalonym przez Ciebie kursie, w przyszłości jeśli kurs osiągnie wskazaną przez Ciebie wartość, do wskazanej w zleceniu daty.


Posiadamy w ofercie rachunek walutowy w EUR (dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych).

Udostępniamy możliwość wymiany walut on-line za pomocą usługi Kantor SGB.

Usługa Kantor SGB dostępna jest w dni robocze w godzinach od 09:00 do 15:00.

Bank udostępnia również możliwość wymiany walut w Kantorze SGB w dni robocze od poniedziałku do piątku poza wskazanymi wyżej godzinami (w tzw. czasie rozszerzonym) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi Kantor SGB w przypadku przekroczenia ustalonych przez Bank limitów transakcyjnych.

Limity transakcyjne:
Maksymalna suma wszystkich operacji odpowiednio dla transakcji kupna i dla transakcji sprzedaży walut w czasie rozszerzonym, wynosi dla transakcji w EURO - 10.000 EUR.

 

Maksymalna kwota pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym, wynosi 10.000 zł lub równowartość tej kwoty w walucie, wyliczonej wg kursu prezentowanego w Kantorze SGB.

Kantor SGB dostępny jest również w SGB Mobile.