Władze banku

Bankiem kieruje i reprezentuje go Zarząd, w skład którego wchodzą:

  • Norbert Klimek - Prezes Zarządu
  • Piotr Sieg - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Żytkowiak - Wiceprezes Zarządu

Prawidłowość działania Banku ocenia i kontroluje Rada Nadzorcza w składzie:

  • Kazimierz Grochowski - Przewodniczący RN
  • Czesław Chałubek - Zastępca Przewodniczącego RN
  • Franciszek Bonin - Sekretarz RN

oraz członkowie RN:

Alojzy Klimek, Roman Kowalski, Hubert Kutzmann, Maria Wołoszyńska.