Potrzebujesz pomocy z usługą bankowości elektronicznej, zadzwoń:
(+48) 800 888 888 dla połączeń krajowych, połączenie bezpłatne lub (+48) 61 647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy (opłata za połączenie zgodnie z taryfą danego operatora).
Call Center dostępne w dni robocze 8:00 - 22:00.Władze banku

Bankiem kieruje i reprezentuje go Zarząd, w skład którego wchodzą:

  • Norbert Klimek - Prezes Zarządu
  • Piotr Sieg - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Żytkowiak - Wiceprezes Zarządu

Prawidłowość działania Banku ocenia i kontroluje Rada Nadzorcza w składzie:

  • Kazimierz Grochowski - Przewodniczący RN
  • Bernard Skrentny - Zastępca Przewodniczącego RN
  • Franciszek Bonin - Sekretarz RN

oraz członkowie RN:

Friedhelm Kutzmann, Waldemar Mucha, Paweł Tuschik, Maria Wołoszyńska.