Informacja o monitoringu

Administratorem systemu monitoringu jest Bank Spółdzielczy w Lipce,
z siedzibą w Lipce, ul. Kościuszki 35

  1. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  2. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Banku.
  3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 3 miesięcy.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.