Pakiet "Spokojna Głowa"

Ubezpieczenie obejmuje:

  • śmierć ubezpieczonego
  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • śmierć ubezpieczonego w wyniku udaru mózgu i zawału serca
  • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • śmierć małżonka, dziecka ubezpieczonego
  • urodzenie dziecka
  • osierocenie dziecka
  • śmierć rodzica lub teścia ubezpieczonego
  • poważne zachorowanie ubezpieczonego, małżonka, dziecka
  • dieta dzienna za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą