Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie obejmuje:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
  • ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków zniszczenia, uszkodzeń i kradzieży (auto-casco)
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego