Potrzebujesz pomocy z usługą bankowości elektronicznej, zadzwoń:
(+48) 800 888 888 dla połączeń krajowych, połączenie bezpłatne lub (+48) 61 647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy (opłata za połączenie zgodnie z taryfą danego operatora).
Call Center dostępne w dni robocze 8:00 - 22:00.

Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium

 • Pakiety obejmują ubezpieczenia:
  • AGRO-CASCO
  • maszyn, urządzeń i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ochronę prawną
 • Elastyczna oferta – możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia
 • Automatyczne przedłużenie ubezpieczenia na kolejny rok
 • Szybka wypłata odszkodowań