Lokata PLEJADA

  • Możliwość natychmiastowego wycofania środków bez utraty odsetek
  • Atrakcyjne, progresywne, zmienne oprocentowanie środków - wzrasta z każdym miesiącem przechowywania wkładu
  • Oprocentowanie dynamiczne - zależy od wysokości wkładu
  • Minimalna pierwsza wpłata tylko 1000 zł
  • Lokata na 12 miesięcy
  • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres
  • Możliwość wypłaty należnych odsetek oraz pozostawienia kapitału na kolejny okres depozytowy