Obrotowy w rachunku bieżącym

 • Finansowanie bieżącej działalności
 • Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • Udzielany na 12 miesięcy, z możliwością odnowienia
 • Niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt
 • Dogodne formy zabezpieczeń

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 • Finansowanie bieżącej działalności
 • Wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
 • Indywidualne zasady spłaty kredytu - jednorazowo bądź w ratach
 • Dogodne formy zabezpieczeń

Podręczny kredyt obrotowy

 • Możliwość skorzystania z limitu kredytowego przez okres 36-ciu miesięcy
 • Proste finansowanie działalności gospodarczej
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Ograniczone formalności
 • Stały dostęp do przyznanych środków pieniężnych, bez konieczności składania odrębnych dyspozycji w momencie uruchomienia kredytu
 • Łatwość w obsłudze – spłaty kredytu dokonują się automatycznie z wpływów na Rachunek, pomniejszając saldo zadłużenia i jednocześnie powodując możliwość dalszego wykorzystywania środków w ramach przyznanego limitu kredytowego
 • Odsetki naliczane i płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu
 • Prosty sposób na utrzymanie płynności finansowej
 • Proste i niekosztowne formy zabezpieczenia, bez zabezpieczeń rzeczowych
 • Brak prowizji za gotowość