Potrzebujesz pomocy z usługą bankowości elektronicznej, zadzwoń:
(+48) 800 888 888 dla połączeń krajowych, połączenie bezpłatne lub (+48) 61 647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy (opłata za połączenie zgodnie z taryfą danego operatora).
Call Center dostępne w dni robocze 8:00 - 22:00.

Ubezpieczenie nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych, oraz odpowiedzialności cywilnej

 • Ubezpieczenie szkód powstałych
  • w wyniku zdarzeń losowych, m.in. pożar, powódź, uderzenie pioruna
  • w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji
  • w trakcie akcji ratowniczych
 • Ubezpieczenie OC - ochrona przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim przez Ubezpieczonego oraz osoby bliskie
 • Szeroki zakres ubezpieczenia – również m.in. od skutków trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, naporu śniegu
 • Elastyczna oferta – możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia
 • Możliwość automatycznego wznowienia ochrony na kolejny okres