Wkłady płatne na każde żądanie

Korzyści:

  • Pierwsza wpłata już od 20 PLN
  • Odsetki dopisywane do rachunku na koniec kwartału kalendarzowego
  • Możliwość uzyskania karty płatniczej do rachunku
  • Swoboda w dysponowaniu środkami
  • Bezpieczeństwo inwestycji - gwarancja BFG

Produkt skierowany do osób fizycznych, SKO oraz PKZP