Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK

Cechy produktu:

  • możliwość kredytowania przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji i remontów,
  • możliwość skorzystania z premii termomodernizacyjnej/remontowej/kompensacyjnej, na spłatę części kredytu wykorzystanego na przedsięwzięcie,
  • brak ograniczeń ustawowych dotyczących udziału wkładu własnego/kredytu w ogólnym koszcie inwestycji,
  • brak ograniczeń ustawowych dotyczących okresu kredytowania