Rachunek bankowy do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych

  • Prosta forma do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych
  • Możliwość otwarcia konta bezterminowo lub na czas określony
  • 0 zł za prowadzenie