Potrzebujesz pomocy z usługą bankowości elektronicznej, zadzwoń:
(+48) 800 888 888 dla połączeń krajowych, połączenie bezpłatne lub (+48) 61 647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy (opłata za połączenie zgodnie z taryfą danego operatora).
Call Center dostępne w dni robocze 8:00 - 22:00.

Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

  • Możliwość zwiększenia dostępności kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  • Udzielany jako forma zabezpieczenia kredytu
  • Przeznaczony dla przedsiębiorców posiadających zdolność do spłaty kredytu, ale niewystarczające zabezpieczenie
  • Udostępnione przedsiębiorcą prowadzących działalność na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców
  • Przedmiotem poręczenia udzielonego przez Spółkę może być część kredytu/pożyczki nie wyższa niż 70% kwoty kredytu i nie więcej niż 500 tys. zł
  • Minimalna kwota poręczenia wynosi 10 tys. zł