Ubezpieczenie upraw rolnych Concordia

Ubezpieczenie upraw rolnych bez wkładu środków własnych

Ubezpieczenie upraw rolnych to obowiązkowe ubezpieczenie majątkowe, które zobowiązuje rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw do 30 czerwca każdego roku.

Dla rolników oraz producentów rolnych

Ubezpieczenie upraw Concordia skierowane jest do Rolników oraz Producentów rolnych.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie upraw rolnych może obejmować ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego lub rzepaku ozimego, powstałe w wyniku gradobicia, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego lub huraganu.

Korzyści dla Ciebie

  • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
  • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach
  • stała suma ubezpieczenia
  • klarowny system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania
  • najszerszy zakres ubezpieczeń zbóż
  • najlepsza cena

Ogólne warunki ubezpieczenia