Kredyt+ w Banku Spółdzielczym SGB

Weź dobry kredyt i bądź na plusie! Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym SGB

Zdecyduj, na co przeznaczysz pieniądze – my spełnimy Twoje marzenia.

Kredyt gotówkowy dla klientów indywidualnych

Kredyt może być przeznaczony na Twoje potrzeby konsumpcyjne i/lub konsolidację zobowiązań kredytowych (np. limity kredytowe, pożyczki, kredyty ratalne, gotówkowe, samochodowe oraz inne kredyty konsumpcyjne).

Warunki oferty Kredyt+ w Banku Spółdzielczym w Lipce

  • Oprocentowanie 7.90%
  • Prowizja za udzielenie kredytu 450.15 zł
  • RRSO 15.50%
  • Czas kredytowania: 25 miesięcy

Kontakt
tel: 067 266-57-67Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 9.003,00 zł, całkowita kwota kredytu 9.003,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 25 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,90%, całkowity koszt kredytu wynosi 1.381,12 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 450,15 zł, odsetki od kredytu 788,97 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 142,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 15,500208%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 10.384,12 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja obowiązuje na dzień 03 października 2018 r.