Rachunek RENTIER WIBID

Korzyści:

  • Minimalna kwota lokaty 10000 PLN
  • Oprocentowanie stałe w okresach 3 lub 6 miesięcy uzależnione od stawki WIBID
  • Możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków
  • Możliwość wyboru okresu lokaty – 1, 3, 5 lat
  • Możliwość wcześniejszego rozwiązania lokaty
  • Wysokość oprocentowania zależna od zadeklarowanego okresu naliczania odsetek
  • Nieograniczony dostęp do odsetek – przechowywane na oddzielnym rachunku
  • Możliwość ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku
  • Bezpieczeństwo inwestycji - gwarancja BFG