Potrzebujesz pomocy z usługą bankowości elektronicznej, zadzwoń:
(+48) 800 888 888 dla połączeń krajowych, połączenie bezpłatne lub (+48) 61 647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy (opłata za połączenie zgodnie z taryfą danego operatora).
Call Center dostępne w dni robocze 8:00 - 22:00.

Kredyt „Dobry plon”

Kredyt obrotowy „Dobry plon” oznacza szerokie możliwości wykorzystania pożyczonej gotówki.

Kredyt obrotowy „Dobry plon” to gwarancja pokrycia bieżących potrzeb finansowych Twojego gospodarstwa.

Kredyt dla rolników

Nie ważne czy jesteś przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną użytkującą użytki rolne, możesz pozyskać środki i wykorzystać je na najważniejsze dla Ciebie cele.

Kredyt obrotowy „Dobry plon”

Pożyczone środki możesz wykorzystać na zakup:
  • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz
  • kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień
  • hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów z wyłączeniem zakupu na eksport
  • pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych
  • rzeczowych środków obrotowych produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji
  • paliwa na cele rolnicze

Dobry plon. Pole możliwości

  • szeroki zakres wykorzystania środków na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (nawozów, nasion, zwierząt, paliwa, itp.)
  • maksymalna kwota kredytu to równowartość 1.000,00 zł na 1 ha użytków rolnych
  • uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach
  • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb Klientów

Kontakt

tel. 067 266-57-67