Władze banku

Bankiem kieruje i reprezentuje go Zarząd, w skład którego wchodzą:

  • Norbert Klimek - Prezes Zarządu
  • Piotr Sieg - Wiceprezes Zarządu
  • Marian Kuś - Wiceprezes Zarządu (funkcja społeczna)

Prawidłowość działania Banku ocenia i kontroluje Rada Nadzorcza w składzie:

  • Czesław Chałubek - Przewodniczący RN
  • Roman Kowalski - Zastępca Przewodniczącego RN
  • Franciszek Bonin - Sekretarz RN

oraz członkowie RN:

Kazimierz Grochowski, Alojzy Klimek, Hubert Kutzmann, Bogdan Napora.